Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 

 1. Správce osobních údajů, společnost IDEATECH, s.r.o., sídlem Praha - Staré Město, Dlouhá 730/35, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258199, IČ: 05090521, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

  • fungování webových stránek.

 2. Výše zmiňované cookies ukládají následující údaje:

  • zobrazené stránky na těchto webových stránkách;

  • odkazující stránku, ze které jste přišel;

  • operační systém;

  • prohlížeč;

  • použité zařízení, ze kterého bylo na webové stránky připojeno;
    

 3. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

 4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v spodní části stránky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 5. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Jméno Expirace Přístupné pro Účel
Funkčnost dd898f14bdc9dab95346cf7057db6ffdb10ba1c8 2 roky IDEATECH, s.r.o. Slouží pro funkci doplňku SmartSupp livechat.
Funkčnost a98e53615d37a31cc52f76d8ef02a22318bae5df 2 roky IDEATECH, s.r.o. Slouží pro funkci doplňku SmartSupp livechat.
Funkčnost PHPSESSID Při zavření prohlížeče IDEATECH, s.r.o. Poskytnutí základní funkčnosti webových stránek.
Funkčnost SL_C_23361dd035530_SID 2 roky IDEATECH, s.r.o. Neklasifikované
Funkčnost SL_C_23361dd035530_KEY 2 roky IDEATECH, s.r.o. Neklasifikované
Funkčnost SL_C_23361dd035530_VID 2 roky IDEATECH, s.r.o. Neklasifikované
Analytika _gid 24 hodin Google Rozlišení zákazníků v Google Analytics.
Analytika _ga 2 roky Google Rozlišení zákazníků v Google Analytics.